Центр пам’яткознавства відзначив 25-річчя

23 травня 2016 року Центру пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури виповнилося 25 років.

На ювілей науково-дослідної установи прибули колеги з різних куточків нашої держави: історики, пам’яткоохоронці, педагоги, державні службовці…

Святкування розпочалося із засідання Вченої Ради Центру пам’яткознавства. Були присутні члени вченої Ради Центру та Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, а також представники наукових інституцій, музеїв, заповідників, вищих навчальних закладів та громадських організацій.

Про витоки провідної наукової установи розповідала кандидат історичних наук Марина Принь.

З доповіддю про сучасні реалії діяльності Центру пам’яткознавства виступала кандидат історичнх наук, директор Центру Олена Титова.

Одним із головних напрямків роботи Центру пам’яткознавства є видавнича діяльність. Про неї присутнім розповів старший науковий співробітник установи Сергій Зозуля.

Презентували доповідь «Сторінки історії Центру у фотосвітлинах» кандидат історичних наук, учений секретар Центру Анастасія Горькова та молодший науковий співробітник Ганна Бичковська.

Із вітальним словом виступили представники: Українського товариства охорони пам’яток історії та культури; Національної академії наук України; Інституту археології HAH України; Інституту історії України НАН України; Київської Малої академії наук; Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського; Національної спілки краєзнавців України; Київського національного університету культури і мистецтв; Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва; Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Національного заповідника «Глухів»; Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»; Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»; Ніжинського краєзнавчого музею ім. І.Г. Спаського; Музею гетьманства та інші.

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» на урочистостях представляли генеральний директор Юрій Соболь та учений секретар Сергій Черняков. Вони побажали керівнику Центру пам’яткознавства Олені Титовій і колегам успіхів та натхнення у творчій діяльності.

До речі, Центр пам’яткознавства та Національний заповідник «Черніігв стародавній» вже кілька років співпрацюють. Зокрема, спільно проводяться наукові конференції та семінари, видається збірник наукових праць «Чернігівські старожитності».

Після офіційної частини гостей було запрошено на лицарський турнір (історична реконструкція), у якому аспіранти, здобувачі Центру пам’яткознавства продемонстрували майстерність володіння середньовічною зброєю.

Центр пам’яткознавства створений спільною постановою Академії наук Української РСР і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 23 травня 1991 року. Головними завданнями Центру визначено поєднання теоретико-методичних фундаментальних наукових пам’яткознавчих і прикладних пам’яткоохоронних досліджень, проведення експертизи проектів законодавчих, нормативних, облікових документів, розробка методичних рекомендацій у сфері збереження культурної спадщини, музейної справи, створення і функціонування історико-культурних заповідників, популяризація вітчизняного та закордонного  пам’яткоохоронного досвіду, підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації.

Наукові дослідження, які виконуються за фундаментальними і прикладними темами, зазвичай, оприлюднюються у публікаціях, підготовлених фахівцями статей, монографій, брошур, навчальних посібників, довідників, науково-популярних видань. Більшість з них є серійними чи періодичними і часто здійснюються спільно з іншими пам’яткознавчими організаціями, в першу чергу, з УТОПІК. Це, наприклад, часопис «Київська старовина»; журнали: «Питання історії науки і техніки», «Відлуння віків»;  збірники наукових статей «Праці Центру пам’яткознавства», «Ніжинська старовина», «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», «Календар знаменних дат», «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи», «Актуальні питання історії науки і техніки», «Зарембівські пам’яткознавчі читання» та інші.

Фото Сергія Чернякова, «Чернігів стародавній».

IMG_7297

IMG_7300

IMG_7312

IMG_7306

IMG_7311

IMG_7322

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *