XVII Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

28 травня 2019 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику розпочала роботу XVII Міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії», традиційно присвячена пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова).

Її співорганізаторами: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Університет гуманітарних та природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Лабораторія гуманітарних міждисциплінарних студій Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща), Всеукраїнське товариство дослідників християнських старожитностей Центральної та Східної Європи.

Пленарне засідання відкрив заступник генерального директора НКПІКЗ з наукової роботи, доктор історичних наук, професор Сергій Пивоваров, який побажав учасникам конференції плідної роботи і професійних успіхів.

Заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника «Софія Київська», доктор історичних наук В’ячеслав Корнієнко від імені генерального директора Нелі Куковальської привітав усіх з початком наукової конференції та виступив з доповіддю «Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київської: реставрація та дослідження (2018–2019)». Розвідка підготовлена ним спільно з іншими співробітниками НЗ «Софія Київська»: завідувачем науково-реставраційної майстерні, художником-реставратором вищої категорії Анатолієм Остапчуком та художником-реставратором І категорії Доратом Капоріковим.

На пленарному засіданні також висвітлювали такі питання: «Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.» (Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, В’ячеслав Баранов та Андрій Оленич – співробітники Інституту археології НАН України:), «Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка» (Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ), «Поява чернечих осередків і формування монастирів на теренах Південної Київщини (Черкащини)» (Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв) тощо.

Під час роботи конференції розглянуто та обговорено актуальні питання історії Церкви, історіографічні, джерелознавчі, археографічні та пам’яткознавчі проблеми її дослідження, археологічне вивчення пам’яток церковної старовини, проблеми збереження християнських пам’яток, питання історичної біографістики тощо.

1 червня у Чернігові відбулося засідання виїзної секції “Церковна археологія Лівобережної України” у рамках ХVII Міжнародної науково-практичної конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Були представлені також нові видання з питань архітектурних старожитностей Чернігово-Сіверщини ХІ-ХVIIІ ст.

У роботі конференції взяли також участь співробітники Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». Зокрема, завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Володимир Руденок виступив з доповіддю «Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації», Тетяна Новик (старший науковий співробітник) та Павло Соболай (реставратор) – «До питання про чернече вбрання (за матеріалами археологічних досліджень Троїцько-Іллінського комплексу)».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *