Збірник наукових праць «Чернігівські старожитності». Випуск 5 (8)

Наприкінці квітня 2018 року надрукований збірник наукових праць «Чернігівські старожитності» (випуск 5 (8).  Він виданий за результатами Міжнародної наукової конференції «Дослідження старожитностей Чернігово-Сіверського краю», яка проходила 5-6 жовтня 2017 року і була присвячена 50-річчю створення Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

У збірнику розміщено 35 наукових статей з історії, історіографії і культурології, архітектури та мистецтвознавства, охорони пам’яток, а також археологічних досліджень.

Більша частина оприлюднених документів і фактів вперше вводиться у науковий обіг. Тексти подаються в авторській редакції.

Видання розраховане на істориків, науковців, музейних працівників, краєзнавців і всіх поціновувачів старовини.

Зміст збірника наукових праць

Охорона пам’яток

Олена Ванжула (старший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «До історії створення перших музейних експозицій Чернігівського державного архітектурно-історичного заповідника»

Маргарита Гарига-Грихно (провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України), Іванна Шимоня (старший судовий експерт Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України) — «Контрабанда культурних цінностей в Україні: поняття, проблемні аспекти та шляхи вирішення»

 Алла Гаркуша (завідувач науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Монументальний живопис першої чверті ХІХ ст. Спасо-преображенського собору у Чернігові, як об’єкт досліджень і охорони»

 – В’ячеслав Корнієнко (доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника «Софія Київська»), Дмитро Гордієнко (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний фахівець  сектору зв’язків з громадськістю та пресою Національного заповідника «Софія Київська) — «Нові джерела з історії дослідження Успенського собору чернігівського Єлецького монастиря у 1926 р. (з листування Г.Любченка та І.Моргілевського)»

Наталія Михеєнко (молодший науковий співробітник відділу охорони, експлуатації та реставрації пам’яток Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Моніторинг температурно-вологісного режиму Троїцького собору»

Володимир Павленко (провідний інженер відділу охорони, експлуатації та реставрації пам’яток Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», доцент Чернігівського національного технологічного університету), Микола Корзаченко (викладач Чернігівського національного технологічного університету) — «Обстеження технічного стану історико-архітектурних пам’яток Чернігівщини»

  Ірина Пироженко (заступник директора з музейних питань Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ) — «Проблеми збереження Замкової гори м. Києва — пам’ятки національного значення України»

Сергій Сергєєв (науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» — «Відновлення будинку обласного архіву м. Чернігова в післявоєнний період»

Ольга Травкіна (кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Відбудова будинку чернігівського колегіуму у 50-ті роки ХХ ст.»

 

Архітектура і мистецтвознавство

Анатолій Адруг (кандидат мистецтвознавства, доцент Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, член Національної спілки художників України та Національної спілки краєзнавців України) — «Мистецтво Чернігова другої половини ХVII – початку ХVIII ст.»

Алла Доценко (заступник генерального директора за наукової та культурно-просвітницької роботи Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Будинок полкової канцелярії в Чернігові у 70-80-х роках ХІХ ст.»

Олександр Литовченко (молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Фотографії пам’яток Чернігова 1930-1940-х рр. з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву»

Сергій Павленко (шеф-редактор наукового журналу «Сіверянський літопис») — «Імовірне зображення гетьмана І.Мазепи та його дружини на іконі «Деісус» з іконостасу Вознесенської церкви (смт Березна Чернігівської області)»

– Алла Перепелиця (молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу сектору охорони пам’яток Національного історико-культурного заповідника «Чигирин») — «Церква Архангела Михаїла села Полуднівки (ХХ- початок ХХІ ст.»

Святослав Подлевський (старший лаборант відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Графіті-малюнки Успенського собору Єлецького монастиря»

Володимир Руденок (завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Оздоблення церкви Антонієвих печер у ХІХ ст.»

Ольга Шевченко (заступник директора з наукової роботи КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна») — «Інкорпорація старообрядництва в офіційне православ’я (на прикладі старообрядницької общини м. Чугуєва»

Історія, історіографія та культурологія

Вікторія Балабушка (аспірант Київського національного університету культури і мистецтва) — «Територіально-демографічні традиції Чернігово-Сіверського краю в українській історіографії»

Олександр Бондар (старший науковий співробітник  Чернігівського обласного історичного музею імені В.В. Тарновського) — «Чернігів та його фортеця у ХVІ ст.»

Андрій Глухенький (молодший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Борисоглібський собор як кафедральний храм Чернігівської єпархії УАПЦ у 20-х роках ХХ ст.»

Галина Логінова (історик, культуролог, філолог, психолог, кандидат філософських наук, докторант, Мюнхен) — «Психолінгвістистичний вимір метальної символіки у міжкультурному просторі старожитностей Чернігово-Сіверського краю (на прикладі матеріалів О.Ф. Шафонського)»

Тетяна Миколайко (молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Інтер’єр Троїцького собору у працях істориків та краєзнавців другої половини ХІХ–ХХ ст.»

Олександр Музичко (кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) — «Чернігів та Південна Україна в історіографічних взаємозв’язках у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

Людмила Нижник (старший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Життя П’ятницької церковної громади Чернігова у 20-х роках ХХ ст.»

Руслана Огієвська (старший науковий співробітник відділу «Будинок-музей Генерального судді В.Кочубея» Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця») — «Згурівка у володінні родини Кочубеїв XVІIIХІХ ст.»

Федір Юхно (аспірант кафедри історії України Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка)

 

Археологічні дослідження

Андрій Василенко (науковий співробітник відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Гутне скло XVIIXVІII ст. з території Троїцько-Іллінського монастиря м. Чернігова»

Олена Веремейчик (кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) — «Дослідження стародавнього Любеча: підсумки та перспективи»

Ігор Ігнатенко (краєзнавець, м. Чернігів) — «Зовнішня лінія укріплень чернігівської фортеці. Спроба локалізації та атрибуції»

Тетяна Луговик (аспірантка кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) — «Гончарні кахлі Чернігівщини XVIIXІХ ст. (за матеріалами розвідок Є.Ю. Спаської»

Наталія Салтан (кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури) — «Систематизація поглядів вчених та науковців щодо географічної локалізації давньоруського міста Хоробор»

Юрій Ситий (старший науковий співробітник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) — «Дослідження В.П. Коваленка 1979 р. у районі Красного мосту»

Олена Харитонова (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору науково-дослідної фондової роботи Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця») — «Гутні скляні вироби в побуті козацької старшини Батурина XVII– початку XVIІI ст.»

Олена Черненко (кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка), Тетяна Новик (старший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Будинок настоятеля Єлецького монастиря в м. Чернігові»

Збірник наукових праць «Чернігівські старожитності» (випуск 5 (8) рекомендований до друку рішеннями вченої ради Центру пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури і науково-методичної ради Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

Збірник можна придбати у музеях заповідника: Колегіумі, Борисоглібському соборі (на Валу) та Антонієвих печерах.

Вартість збірника — 220 гривень.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *