Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Дослідження і збереження пам’яток історії та культури: теорія і практика»

Шановні колеги!

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» запрошує взяти участь у науковій конференції «Дослідження і збереження пам’яток історії та культури: теорія і практика», присвяченій 900-річчю першої писемної згадки про Борисоглібський собор та 1040-й річниці з часу народження Антонія Печерського (983-1073)

Дата і місце проведення конференції: 30 листопада – 1 грудня 2023 року, Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів.

Тематичні напрями роботи конференції:

− Борисоглібський собор у всесвітній історико-культурній спадщині;

− Антоній Печерський — родоначальник чернецтва Русі-України;

− християнські старожитності Русі-України;

– історичні, історіографічні, та джерелознавчі студії;

– актуальні проблеми охорони та збереження християнських пам’яток;

− архітектурно-археологічні дослідження пам’яток історії та культури;

− мистецтвознавчі аспекти вивчення пам’яток культурної спадщини;

– музеєзнавство та музейна педагогіка.

Вимоги до оформлення:

– оформлення статей згідно з вимогами ДАК МОН України до публікацій у фахових виданнях;

– обсяг матеріалів, що подаються — до 0,7 друк. арк., набраного на комп’ютері; 14 кеглем Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF або DOC); поля зліва, зверху, знизу та справа — 20 мм; абзацний відступ — 1,25 мм (в автоматичному режимі);

– посилання післятекстові з нумерацією за зростанням у квадратних дужках, наприклад, номер сторінки [2, с. 15], аналогічний вигляд мають посилання на архівні матеріали [15, арк. 325]. Бібліографічні посилання наприкінці тексту після заголовка «Джерела та література» через 1 інтервал з розміром шрифту 12 відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання»;

– обов’язкове застосування нерозривного пробілу (стандартна комбінація клавіш Shift+Alt+пробіл або Ctrl+Alt+пробіл) між ініціалами та прізвищами, загальними і власними назвами (наприклад р. Десна, м. Чернігів), датами (2018 р., XVIІI ст.), скороченнями;

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подається окремим файлом, кожне зображення у форматі JPG або TIFF, розміром не менше 10×15 см, де 10 см базова (менша) сторона, підписи до ілюстрацій додаються в окремому текстовому документі;

– інформацію про автора/авторів потрібно вмістити перед заголовком без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса та телефон;

– обов’язковою умовою є наявність УДК, анотацій і ключових слів двома мовами: українською та англійською 500-1000 друк. знаків кожна.

Усі матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам будуть відхилятися. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей та статей для включення їх до збірника наукових праць «Чернігівські старожитності».

Заявки на участь у читаннях та теми доповідей приймаються до 14 листопада 2023 р. за адресою: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., Україна, 14000 або на e-mail: oldcher@gmail.com; тел./факс (0462) 647-145 (з приміткою в темі листа «Чернігівські старожитності»).

Кінцевий термін подання текстів до друку — до 30 грудня 2023 року.

Запрошення на читання буде надіслано додатково.

Контактна особа: учений секретар Черняков Сергій, моб. тел. 068-0680056.

Організатор конференції: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *