V «Карнабідівські читання» перенесено на 26-27 листопада

Враховуючи карантинну ситуацію в Україні, і зокрема на Чернігівщині, V «Карнабідівські читання» перенесено на 26-27 листопада 2020 року (планувалося провести наукову конференцію 8-9 жовтня). Продовжено і термін подання заявок на участь у читаннях до 16 листопада.

До речі, вже надійшли заявки на участь в науковій конференції від дослідників з Києва, Чернігова, Чигирина, Новгород-Сіверська та інших міст України. Всі вони включені до програми V «Карнабідівських читань». Цікаво, що кілька науковців підготували доповіді про архієпископа Лазаря Барановича. І це не випадково. Цього року відзначається 400-річчя з часу народження цього визначного письменника, церковного і політичного діяча.

Нагадуємо про тематичні напрями роботи Карнабідівських читань та вимоги до оформлення статей.

Запрошуємо дослідників та краєзнавців взяти участь у науковій конференції.

Дата і місце проведення читань:

2627 листопада 2020 року, Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів.

Тематичні напрями роботи читань:

– історія, проблеми, перспективи і актуальні дослідження археологічних та архітектурних пам’яток;

– охорона історико-культурної спадщини (правове врегулювання, збереження, використання та оптимізація);

– музеєзнавство та музейна справа: історичний досвід та інноваційні практики;

Чернігівський і Новгород-Сіверський архієпископ Лазар Баранович: 400 років від дня народження: духовна і матеріальна спадщина.

Вимоги до оформлення:

– оформлення статей згідно з вимогами ДАК МОН України до публікацій у фахових виданнях;

– обсяг матеріалів, що подаються, — до 0,7 друк. арк., набраного на комп’ютері; шрифт Times New Roman, розмір 14, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF або DOC); поля зліва, зверху, знизу та справа — 20 мм; абзац — 1,25 мм (в автоматичному режимі);

– посилання післятекстові з нумерацією за зростанням у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 15]. Бібліографічні посилання наприкінці тексту після заголовка «Джерела та література» через 1 інтервал з розміром шрифту 12 відповідно до ДСТУ 8303:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання»;

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подається окремим файлом, кожне зображення у форматі JPG або TIFF, розміром не менше 10×15 см, де 10 см базова (менша) сторона, підписи до ілюстрацій додаються в окремому текстовому документі;

– інформацію про автора/авторів потрібно вмістити перед заголовком без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса та телефон;

–  обов’язковою умовою є наявність УДК, анотацій і ключових слів двома мовами: українською та англійською 500-1000 друк. знаків кожна.

Усі матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам будуть відхилятися. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей та статей для включення їх до збірника наукових праць «Карнабідівські читання».

Заявки на участь у читаннях та теми доповідей приймаються до 16 листопада за адресою: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., Україна, 14000 або на e-mail: oldcher@gmail.com; тел./факс (0462) 647-145 (з приміткою в темі листа «Карнабідівські читання»).

Кінцевий термін подання текстів до друку — до 15 грудня 2020 року.

Запрошення на читання буде надіслано додатково. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Контактна особа: учений секретар Черняков Сергій Васильович, моб. тел. 068-0680056.

Організатор читань:

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *