Нове видання: збірник наукових праць «Чернігівські старожитності», випуск 6 (9)

Цього року надруковано збірник наукових праць «Чернігівські старожитності», випуск 6 (9). Це спільне видання Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» та Центру пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток та культури.

Збірник підготовлений за результатами Міжнародної наукової конференції «Дослідження пам’яток культурної спадщини Придніпров’я», присвяченої 950-річчю заснування Антонієвих печер у Чернігові, що відбулася 10-11 жовтня 2019 року. Видання уміщує тематичні статті, присвячені дослідженню археологічних пам’яток і підземних церков, зокрема, Антонієвих печер, а також актуальним проблемам охорони об’єктів культурної спадщини та музейної справи.

Збірник розрахований на фахівців у галузі охорони культурної спадщини, науковців, музеєзнавців і всіх поціновувачів історико-культурних надбань.

Презентація «Чернігівських старожитностей» відбулася 5 серпня.

Зміст

Актуальні проблеми охорони обєктів культурної спадщини та музейна справа

Бугера Ірина (молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Консерваційно-реставраційні роботи 1970-х рр. настінного живопису чернігівського Троїцького собору XVII ст.»

Ванжула Олена (старший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») «Чернігівський Спасо-Преображенський собор за часів нацистської окупації»

Гаркуша Алла (завідувач науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») «Старозавітний цикл у настінному розписі ХІХ ст. Спасо-Преображенського собору (ХІ ст.) у м. Чернігові»

Глухенький Андрій (молодший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Священник Борисоглібського собору м. Чернігова Дмитро Лебідь та його доля»

Дацюк Олена (наукова співробітниця Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця») — «Цитадель Квебек як приклад для збереження фортифікаційних споруд України»

Доценко Алла (заступник генерального директора з наукової та культурно-просвітницької роботи Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») «Військовий постій на території Чернігівського полку»

Дробязко Наталія (старша наукова співробітниця відділу «Садиба Кочубеїв» Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця») — «Виставка «Григорій Орлик: видатний син видатного батька України. Повернення на батьківщину»: розроблення наукової концепції та шляхи її реалізації»

Казаніна Віола (магістр мистецтвознавства, аспірант кафедри білоруської і світової художньої культури Білоруського державного університету культури і мистецтв, антиквар (Мінськ, Білорусь) — «Антикварные предметы со статусом историко-культурного наследия в музеях Беларуси ХХІ века»

Крайній Костянтин (кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) — «Дослідження церки Спаса на Берестові наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.»

Литовченко Олександр (молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «З історії богослужбового облачення 1820 р. Єлецького монастиря у Чернігові»

Миколайко Тетяна (молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») «Будинок архієрея колишнього Троїцького монастиря у Чернігові»

Михеєнко Наталія (молодший науковий співробітник відділу охорони, експлуатації та реставрації пам’яток Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») «Моніторинг температурно-вологісного режиму келій Троїцького монастирського ансамблю у Чернігові»

Молочкова Наталія (кандидатка технічних наук, провідна наукова співробітниця Національного заповідника «Софія Київська») «Проблеми збереження пам’яток-споруд архітектури спільного використання з церквою»

Непотенко Інна (кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») «Релігійно-просторова форма Троїцького монастирського існування у Чернігові у 1918-1921 рр.»

Нижник Людмила (старший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Метричні книги П’ятницької церкви 1899-1919 рр. як джерело інформації про становий склад парафіян»

Огієвська Руслана (заступниця завідувача відділу «Садиба Кочубеїв» Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця») — «Соціально-економічний розвиток Батурина у 1943-1953 рр.»

Пономаренко Марина (старша наукова співробітниця відділу Національного історико-культурного заповідника «Качанівка») — «Історіографічні дослідження присвячені качанівській садибі»

Рига Данило (молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Передумови становлення мережі гімназійної освіти у Чернігові на початку XІX ст.»

Сергєєв Сергій (науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Розвиток архівної справи у Чернігові у першій половині ХХ ст. на прикладі Державного архіву»

Дослідження археологічних пам’яток і підземних церков

Бобровський Тимур (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська») «Нові дані щодо фундаментів Софійського собору у м. Києві (за результатами архітектурно-археологічних досліджень 2018-19 рр.»

Васюта Олег (заступник завідувача відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») «Ще раз до питання про переїзд Антонія Печерського до Чернігова у 1069 р.»

Гордієнко Дмитро (кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська») «Петро Лашкарьов — дослідник середньовічної української архітектури»

Ігнатенко Ігор (краєзнавець, м. Чернігів) — «Періодизація кам’яного зодчества Чернігова ХІІ ст. за історичними джерелами та будівельними матеріалами»

Казаков Андрій (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника постійно діючої Лівобережної археологічної експедиції Інституту археології НАН України), Рижий Віталій (молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України), Булах Олександр (співробітник Лівобережної експедиції Інституту археології НАН України) — «Нові археологічні дослідження на чернігівському «Третяку»

Половнікова Світлана (старша наукова співробітниця Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського») «Світські поховання у крипті Троїцького собору XVII — початок ХХ століть»

Руденок Володимир (завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»), Новик Тетяна (старший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») — «Чернігівський Іллінський монастир за результатами археологічних досліджень»

Ситий Юрій (старший науковий співробітник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка) «Древнерусские колодцы, исследованные на посаде Чернигова (ул. Коцюбинского, 81) в 1998 г.»

Травкіна Ольга (кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній») «Про час будівництва підземних церков Іллінського монастиря в Чернігові»

Черевко Ірина (кандидатка геологічних наук, завідуюча науковим сектором Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника), Главацький Микола (головний інженер Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир), Літвінчук Дмитро (молодший науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) — «Дослідження мікрокліматичних умов Ближніх печер Києво-Печерської лаври: чинники впливу та проблеми оптимізації»

Шугалій Олександр (старший лаборант відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», аспірант Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка) — «Оборонні споруди Дитинця Х-ХІІІ ст.»

Редакційна колегія: Ю.О. Соболь (голова), Л.О. Гріффен, А.В. Доценко, С.Ю. Зозуля, Г.Ю. Івакін, Б.В. Колосок, В.В. Ластовський, А.А. Непомнящий, І.В. Непотенко, С.І. Посохов, О.М. Титова (заступник голови), В.Ю. Франчук, С.В. Черняков.

Рецензенти: доктор історичних наук, професор О.І. Гуржій, доктор історичних наук Н.О. Гаврилюк.

Видавець: ТОВ «Видавництво «Десна поліграф».

Вартість збірника «Чернігівські старожитності», випуск 6 (9): 230 грн.

Інформацію підготував Сергій Черняков, учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *