Нове видання Національного заповідника «Чернігів стародавній»: збірник «Карнабідівські читання», випуск 5

У червні 2021 року надруковано збірник наукових праць «Карнабідівські читання», випуск 5. Це видання Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

Збірник наукових праць включає матеріали V Карнабідівських читань, які проходили у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній» 26-27 листопада 2020 р. і були присвячені 400-літтю від народження Лазаря Барановича — видатного українського релігійного і політичного діяча другої половини XVII століття, архієпископа Чернігівського і Новгорода-Сіверського, письменника і проповідника.

У новому виданні продовжується публікація результатів наукових досліджень і наукових розвідок науковців Чернігова, Чернігівщини та інших регіонів України, які присвячені історії, археології, а також пам’яткам архітектури Чернігова і Чернігівщини, і відповідно, інших регіонів України.

Збірник буде цікавий науковцям, краєзнавцям і, загалом, всім поціновувачам старовини.

Зміст

Травкіна Ольга, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Чернігівський архієпископ Лазар Баранович: церковний, політичний діяч і письменник»

Семко Дмитро, науковий співробітник відділу пам’яток української культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

«Постать Лазаря Барановича в історіографії ХІХ початку ХХ ст.»

Бунак Олена, старша наукова співробітниця відділу давньоруської літератури Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім»

«Повернув Новгород-Сіверському славу»

Гейда Ольга, історикиня, кандидатка історичних наук

«Андрій Іванович Страдомський перший біограф Лазаря Барановича»

Матушек Олена, докторка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

«Лазар Баранович – патріарх Никон»: зміст і контекст діалогу»

Загорулько Марія, кандидатка філософських наук, викладачка КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради

«Поетика в «Слові на Різдво Пресвятої Богородиці» із збірки проповідей «Труби на дні нарочиті» Лазаря Барановича»

Васюта Олег, заступник завідувача відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«До питання про походження найменування Іллінської церкви у Чернігові та зміни його у 1649 р.»

Руденок Володимир, завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

Василенко Андрій, науковий співробітник відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології

«Чернігівський Троїцький Іллінський монастир доби Гетьманщини»

Васюта Інна, мистецтвознавиця-експертка, заступниця директора з навчально-виховної роботи КЗПМО «Чернігівська дитяча художня школа»

«Чернігівська архітектурна школа як культурно-творчий феномен у середньовічній історії України-Руси»

 Нижник Людмила, старша наукова співробітниця науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Універсали гетьманів і полковників надані П’ятницькому жіночому монастирю м. Чернігова у XVII-XVIII ст.»

Бугера Ірина, молодша наукова співробітниця науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«До питання іконографії композицій ХІХ ст. стінопису Троїцького собору м. Чернігова»

Гаркуша Алла, завідувачка науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Пророчий ряд у монументальному живописі Спасо-Преображенського собору»

Ткач Олександр, художник-реставратор відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Дослідження написів на іконі «Охтирської Божої Матері» з фондів Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» під час проведення консерваційно-реставраційних заходів»

 РибінаТкач Марія, мистецтвознавиця, критикиня, директорка КЗПМО «Чернігівська дитяча художня школа»

«До питання атрибуції сюжетів ікон з фондів Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

 Сергєєв Сергій, науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Використання будівлі архієпископа в м. Чернігові в 30-40 рр. ХІХ ст.»

 Рига Данило, молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Матеріальний стан та соціально-правовий статус викладачів губернських класичних чоловічих гімназій у ХІХ ст. (на прикладі Чернігівської класичної чоловічої гімназії)»

 Непотенко Інна, кандидатка історичних наук, молодша наукова співробітниця відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Церковна знаковість у Чернігові в руслі формування радянських маркерів 1918-1921 рр.»

Ванжула Олена, старша наукова співробітниця відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Стати вогнем для спалювання старого світогляду» (до історії Чернігівського історико-культурного заповідника 1929-1933 рр.)»

 Литовченко Олександр, молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Проект благоустрою території чернігівського Єлецького монастиря 1955 р.»

Глухенький Андрій, молодший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Борисоглібський собор м. Чернігова у 1930-1940 р.»

Миколайко Тетяна, молодша наукова співробітниця науково-просвітницького відділу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Боротьба вірян Чернігова за відкриття Троїцького собору. 1962-1970-ті роки»

Михеєнко Наталія, молодша наукова співробітниця відділу відділу охорони, експлуатації та реставрації пам’яток Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній

«Моніторинг температурно-вологісного режиму Спасо-Преображенського собору м. Чернігова»

Доценко Алла, заступниця генерального директора з наукової та культурно-просвітницької роботи Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»

«Полкова скарбниця у м. Прилуках пам’ятка архітектури початку XVIII ст.»

Кукса Надія, завідувачка відділу «Суботівський історичний музей» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин»

«Місце усипальниці гетьмана Богдана Хмельницького»

Ганшин Олександр, аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, молодший науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська»

«Віднайдене дипінті з фрески невідомого святого воїна-мученика південного пілону південно-західного підкупольного стовпа Кирилівської церкви Києва»

Ігнатенко Ігор, історик, голова громадської організації «Спілка захисту культурної спадщини»

Білинська Лариса, наукова співробітниця-консультантка ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» ІА НАН України, завідувачка науково-дослідного сектору археології Сумського обласного краєзнавчого музею

«Місце Путивльського храму серед пам’яток цегляного зодчества Чернігово-Сіверської землі кінця ХІІ першої третини ХІІІ ст. (за будівельними матеріалами)»

Личковах Володимир, доктор філософських наук, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

«Музей-заповідник «Ганина пустинь» з точки зору етнокультурології»

Буренко Валентина, завідувачка відділу науково-дослідної роботи Національного історико-культурного заповідника «Качанівка»

«Збереження та використання нерухомих об’єктів у межах діяльності історико-культурного заповідника «Качанівка»

Марченко Геннадій, завідуючий науково-дослідного відділу «Охорона пам’яток» Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»

«Удосконалення фортифікаційних споруд Лисогірського форту в 70-х роках ХІХ ст.»

Ситий Юрій, старший науковий співробітник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка

«Вклад А.В. Шекуна в исследования территории Третьяка в Чернигове»

У збірнику також вміщена біографія поціновувача чернігівських старожитностей Андрія Карнабеда.

Редакційна колегія: Юрій Соболь; Володимир Хомич; Алла Доценко; Ірина Бугера; Інна Непотенко; Сергій Черняков.

Видавець: ТОВ «Видавництво «Десна поліграф».

Вартість збірника «Карнабідівські читання», випуск 5: 280 грн.

Його можна придбати на Валу: в Колегіумі і Борисоглібському соборі; в Антонієвих печерах.

Презентація збірника запланована на липень.

Інформацію підготував Сергій Черняков, учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

2 thoughts on “Нове видання Національного заповідника «Чернігів стародавній»: збірник «Карнабідівські читання», випуск 5”

  1. Доброго дня. Збірник “Карнабідівські читання” можна придбати в музейних об’єктах заповідника, або замовити доставку поштою (Сергій Черняков, 0680680056)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *