Наукову конференцію «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи» перенесено на 25-26 листопада

Враховуючи карантинну ситуацію в Україні, і зокрема на Чернігівщині, наукову конференцію «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи» перенесено на 25-26 листопада 2021 року (планувалося її провести 7-8 жовтня). Продовжено і термін подання заявок до 15 листопада.

Запрошуємо дослідників та краєзнавців взяти участь у науковій конференції.

Тематичні напрями роботи конференції:

теоретико-методологічні основи;

культурна спадщина як носій історичної пам’яті;

– архітектурні та археологічні пам’ятки: проблеми, нормативно-правова база, шляхи збереження та використання;

музейна справа та музейна практика.

Запрошуємо дослідників та краєзнавців взяти участь у науковій конференції.

Вимоги до оформлення:

– оформлення статей згідно з вимогами ДАК МОН України до публікацій у фахових виданнях;

– обсяг матеріалів, що подаються, — до 0,7 друк. арк., набраного на комп’ютері; шрифт Times New Roman, розмір 14, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF або DOC); поля зліва, зверху, знизу та справа — 20 мм; абзац — 1,25 мм (в автоматичному режимі);

– посилання післятекстові з нумерацією за зростанням у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 15]. Бібліографічні посилання наприкінці тексту після заголовка «Джерела та література» через 1 інтервал з розміром шрифту 12 відповідно до ДСТУ 8303:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання»;

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подається окремим файлом, кожне зображення у форматі JPG або TIFF, розміром не менше 10×15 см, де 10 см базова (менша) сторона, підписи до ілюстрацій додаються в окремому текстовому документі;

– інформацію про автора/авторів потрібно вмістити перед заголовком без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса та телефон;

– обов’язковою умовою є наявність УДК, анотацій і ключових слів двома мовами: українською та англійською 500-1000 друк. знаків кожна.

Усі матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам будуть відхилятися. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей та статей для включення їх до збірника наукових праць «Чернігівські старожитності».

Заявки на участь у конференції та теми доповідей приймаються до 15 листопада за адресою: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., Україна, 14000 або на e-mail: oldcher@gmail.com; тел./факс (0462) 647145 (з приміткою в темі листа «Чернігівські старожитності»).

Кінцевий термін подання текстів до друку — до 20 грудня 2021 року.

Запрошення на конференцію буде надіслано додатково. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Контактна особа: учений секретар Черняков Сергій, моб. тел. 068-0680056.

Організатор конференції:

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *