Пам’ятна монета: 85 років Чернігівській області

28 листопада 2017 року введено в обіг пам’ятну монету: 85 років Чернігівській області.  Номінал монети: 5 грн. Метал: біметалеві із недорогоцінних металів. Тираж: 35000 штук. Роздрібна ціна: 40 грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

Монета із серії «Області України» присвячена краю, розташованому в межах поліської та лісостепової зон — Чернігівщині. Ця земля має тисячолітню славетну історію, що зберіглась у численних пам’ятках та святинях. Чернігівська область — це регіон з потужним інтелектуальним, економічним і природним потенціалом, який має індустріально-аграрну структуру господарства. У галузевій структурі промисловості області пріоритетними є харчова, паливна, машинобудівна і металообробна, деревообробна, целюлозно-паперова, легка. Помітну роль відіграють електроенергетика, хімічна та нафтохімічна промисловості. Область також має значний сільськогосподарський потенціал.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), під яким рік карбування монети — 2017, П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; у центрі — стилізовану композицію, що символізує область: будівля Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (угорі), праворуч — дерев’яна Георгіївська церква (м. Седнів), під якою шиферна плита з рельєфним орнаментом із Борисоглібського собору, унизу — меандровий орнамент (Мізинська стоянка), колосся, журавель, дерева та у центрі — стилізоване зображення Десни.

На реверсі монети зображено герб області, по колу розміщено написи: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).

Художник і скульптор монети: Іваненко Святослав.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *