Національний заповідник «Чернігів стародавній» запрошує взяти участь у VІ «Карнабідівських читаннях»

Запрошуємо дослідників та краєзнавців взяти участь у науковій конференції, яка присвячена 55-річчю Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» та 95-річчю з дня народження пам’яткоохоронця, музейника, кандидата архітектури А. А. Карнабеда.

Читання відбудуться 8-9 грудня 2022 року у режимі відеоконференції на платформі Google Meet.

Тематичні напрямки роботи читань:

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» та його внесок у вивчення та збереження регіональної культурної спадщини;

пам’яткоохоронна та наукова діяльність А. А. Карнабеда;

– збереження історико-культурної спадщини в умовах військових дій: історична ретроспектива та виклики сьогодення;

– дослідження регіональної історії Північного Лівобережжя;

– історія, проблеми, перспективи і актуальні дослідження археологічних та архітектурних пам’яток;

– актуальні проблеми сучасної музеології, пам’яткознавства, історичної регіоналістики.

Запрошуємо дослідників та краєзнавців взяти участь у науковій конференції.

Дата і місце проведення читань:

8-9 грудня 2022 року, Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів.

Вимоги до оформлення:

– оформлення статей згідно з вимогами ДАК МОН України до публікацій у фахових виданнях;

– обсяг матеріалів, що подаються — до 0,7 друк. арк., набраного на комп’ютері; шрифт Times New Roman, розмір 14, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF або DOC); поля зліва, зверху, знизу та справа — 20 мм; абзац — 1,25 мм (в автоматичному режимі);

– посилання післятекстові з нумерацією за зростанням у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 15]. Бібліографічні посилання наприкінці тексту після заголовка «Джерела та література» через 1 інтервал з розміром шрифту 12 відповідно до ДСТУ 8303:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання»;

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подається окремим файлом, кожне зображення у форматі JPG або TIFF, розміром не менше 10×15 см, де 10 см базова (менша) сторона, підписи до ілюстрацій додаються в окремому текстовому документі;

– інформацію про автора/авторів потрібно вмістити перед заголовком без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса та телефон;

–  обов’язковою умовою є наявність УДК, анотацій і ключових слів двома мовами: українською та англійською 500-1000 друк. знаків кожна.

Усі матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам будуть відхилятися. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей та статей для включення їх до збірника наукових праць «Карнабідівські читання».

Заявки на участь у читаннях та теми доповідей приймаються до  14 листопада 2022 р. за адресою: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., Україна, 14000 або на e-mail: oldcher@gmail.com; тел./факс (0462) 647-145 (з приміткою в темі листа «Карнабідівські читання»).

Кінцевий термін подання текстів до друку — до 30 грудня 2022 року.

Запрошення на читання буде надіслано додатково.

Контактна особа: учений секретар Черняков Сергій Васильович, моб. тел. 068-0680056.

Організатор читань: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *