Збірник наукових праць «Чернігівські старожитності» № 7 (10)

Збірник наукових праць «Чернігівські старожитності» № 7 (10)

Збірник наукових праць «Чернігівські старожитності» № 7 (10) сформовано за результатами Міжнародної
наукової конференції «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи», що відбулася 25–26 листопада
2021 р. у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній».
У збірнику розміщено 26 наукових статей з історії, історіографії і культурології, архітектури і
мистецтвознавства, охорони пам’яток, а також археологічних досліджень пам’яток Чернігівщини. Низка статей
стосується пам’яток історії, архітектури та археології інших регіонів України.
Більша частина оприлюднених у статтях документів і фактів вперше запроваджуються до наукового обігу.
Тексти подаються в авторській редакції.
Видання розраховане на фахівців у галузі охорони культурної спадщини, науковців, музеєзнавців і всіх
поціновувачів історико-культурних надбань.